Home

How to generate Spring Boot application yaml properties with Helm on Kubernetes

Hi, The current post is aimed at developers, people who already have some experience with Spring, k8s and helm. I hope you will find the post useful. I was looking for something similar myself and didn’t find it. At the company, we work with microservices - mainly Spring Boot. We use Kubernetes and Helm to configure our microservices. We have ...

Read more

Jak skutecznie zarządzać swoim drugim mózgiem – personalny system zarządzania wiedzą

Cześć, 24 września przeprowadziłem webinar pt. “Jak skutecznie zarządzać swoim drugim mózgiem - personalny system zarządzania wiedzą” na FB. Podjąłem temat zarządzania informacją i wiedzą. Przeprowadziłem przez swoją historię korzystania z różnych narzędzi i jak zmieniało się moje podejście dt. budowania osobistego systemu produktywności. Do t...

Read more